ingång    

Utbildning

  Lärlingsplats i den keramiska
   industrin

  Höganäs Yrkesskola

CV
1954-60 

1955

Offentliga uppdrag

  Nävekvarns skola
  Ålberga skola
  Östra skolan i Nyköping

  "Konst i skola projekt" i olika Nyköpingsskolor 

Medlem sedan 1969 i KIF, Sveriges Konsthantverkares och Industriformgivares Förening
Medlem i K.H.V.C. Konsthantverkscentrum

Tilldelades Nyköpings kommuns kulturstipendium 1986

hem